ילדים | נוער

הוראה מתקנת

שחף מרכזי למידה והוראה מתקנת בבאר שבע ועומר

מהי ההוראה המתקנת?

הוראה מתקנת הינה הוראה המותאמת לתלמידים המתקשים בלימודים.
בעזרת תכנית המותאמת לסגנון הלמידה האישי, יכולים התלמידים לצמצם פערים שנוצרו עקב קשיים לימודיים, ובשל ניסיונות ללמדם בשיטות הוראה שלא התאימו להם בצורה אופטימלית.
ההוראה המתקנת נותנת מענה בביסוס ושיקום הקריאה והכתיבה, ומקנה אסטרטגיות למידה והבנה בעברית ובאנגלית. כמו כן הוראה מתקנת נותנת מענה למתקשים במתמטיקה באמצעות פיתוח ושכלול התפיסה המתמטית.
תהליך הלמידה המותאם מאפשר לתלמידים לחוות הצלחות, לחזק את המוטיבציה ללמידה, ולהפכם ללומדים עצמאיים ומתפקדים בכיתתם, וכמצופה מהם בהתאם לגילם.

התחומים בהן עוסקת ההוראה המתקנת

התחומים בהן עוסקת
ההוראה המתקנת

הגישה בהוראה מתקנת הינה רב תחומית, ומבוססת על הזיקה בין ההיבטים הקוגניטיביים והרגשיים לבין רכישת מיומנויות. התחומים המרכזיים הינם:

קריאה

פיתוח הכישורים השפתיים והחזותיים-מרחביים הנדרשים לקריאה שוטפת, וליכולת לפענח המילה על פי ההקשר בטקסט.

אסטרטגיות למידה

הקניית אסטרטגיות למידה וזיכרון מגוונות ומותאמות לסגנונות תפיסה ולמידה שונים, ופיתוח היכולת לארגן את החומר הנלמד ולהביאו לכדי תשובה בכתב או בע"פ.

שפה

פיתוח כישורי שפה בהתייחסות להיבטים פונולוגיים, דקדוקיים, סמנטיים ופרגמטיים. פיתוח כישורים בכתיב וכתיבה .

מתמטיקה

פיתוח כישורי חשיבה מתמטית, ביסוס הידע המתמטי, הבנת דרכי חישוב וזכירתם תוך שימוש באסטרטגיות וחשיבה מטה קוגניטיבית.

אנגלית

הקניית יסודות הקריאה והכתיבה באנגלית בשיטה רב חושית העושה שימוש בערוצי הלמידה החזקים של התלמידים (שמיעתי, חזותי, תנועתי).

התוצאות המצופות

התוצאות
המצופות

קריאה משמעותית בהתאם לגיל ובהתחשב בקשיים.

קריאה משמעותית בהתאם לגיל ובהתחשב בקשיים.

יכולת לארגן מידע ולהביאו לכדי כתיבה תקנית בשפה דבורה וכתובה.

רכישת השפה המתמטית – עובדות יסוד, מהות ואלגוריתמים, יכולת לשלוף ידע, להבין ולזכור דרכי חישוב, ויכולת לפתור בעיות פשוטות ומורכבות.

התלמידים ירכשו מיומנויות בקריאה וכתיבה באנגלית.

התלמידים ירכשו מיומנויות בקריאה וכתיבה באנגלית.

הגלריה

הקודם
הבא
הקודם
הבא